Vi garanterar, att hos oss tar vi hand om hunden som om den vore vår egen.

Vi befinner oss i Pikis, mitt i skogen. Hos oss behöver man inte vara rädd för bilar eller främmande hundar. Man kör till oss på en halv timme från både Åbo och Salo, och Helsingfors ligger också bara ca 1,5 h bort.

Våra hundrum är stora och ljusa, och i några finns det soffor. Vi har golvvärme, epoxgolv, AC, kylskåp/frysbox och ett stort badrum. Radion är på 24/7, och hundarna har egna nattlampor. Hotellet är inrett så hemtrevligt som möjligt, utan att hygien och säkerhet blir lidande.

Byggnaden blev klar 2009, och hösten 2011 öppnade vi "nya sidan".

Vi har inga rastningsluckor i väggarna, utan hos oss går hundarna ut 3-4 ggr/ dag.

Vi är specialiserde på sk. känsliga hundar.

Till oss kommer många förstagångare och rescuehundar. Vi har fått hundar med mycket svår separationsångest att anpassa sig hos oss.

Även gamla hundar kan man lugnt lämna hos oss.

Valparna är sitt eget kapitel, och för dem finns tex vår valpdag. Fråga mera via epost.

Vi garanterar att vi sköter om hundarna som om de vore egna. Vi gör detta av äkta kärlek till hundar.

Ta kontakt

 

 

Hunden är en individ.

Alla hundar är olika, även inom samma ras finns stora skillnader bland hundarna. Detta tar vi alltid i beaktande. Därför vill vi att nya hundar ska komma och bekanta sig åtminstone en gång innan de ska stanna här. Om hunden är känslig och rädd, lägger vi ner mycket tid på inlärningen, modigare hundar kommer bara en gång och snusar igenom platserna. Vi planerar noggrannt i vilket rum hunden ska bo. Hundarna får så gott som alltid bo i samma rum varje gång de kommer till Dreamdogs.

Även ägaren är en individ, och för många känns det mycket obehagligt att lämna bort hunden. Detta tar vi också i beaktande, och tar ägarens känslor på allvar. Vi tar emot alla tänkbara önskemål gällande hundens vård. Ni får också regelbundna SMS av oss medan hunden bor här.

Om ägaren önskar att hunden ska bo med andra hundar under vårdperioden så går även det bra.

Ta kontakt

 

 

En trött hund är en lycklig hund.

Till hundens grundbehov hör att få springa lös i mån av möjlighet. Med ägarens lov får hundarna springa lösa i skogen. Detta sker också med eftertanke, och bara om hunden är bekant från tidigare. Inkallningen måste vara säker. Finns det ens ett litet "kanske", är hunden alltid kopplad. Vi använder även linor. Hundar med jaktinstinkt är alltid kopplade, även om ägaren gett lov att hålla hunden lös.

Om det bara är möjligt, rastar vi hundarna tillsammans med andra. Vi vill att hundarna ska ha trevligt här, och att promenaderna är annat än att bara gå i koppel.

Vi har en stor hundgård, men trots det, rastas alla hundar i skogen tre gånger om dagen.

Vi har aktiveringsleksaker från husets sida. Om hunden har nånting att göra, blir den trött och kan slappna av och sova då det inte händer något på hotellet. Även på detta sätt bibehålls lugnet.

Vi har en egen simbassäng för hundarna. Vi tar en dagsavgift för simmandet. Pälsarna torkas ordentligt efter badet.

Ta kontakt

 

 

 

Maten

Vi har inte mat från hotellets sida, utan hundarna äter samma bekanta mat som hemma. Vi har frysbox, och ger mer än gärna barf-mat åt hundarna.

Godsaker och tuggben bjuder vi på med lov av ägaren. Hundarna får mat två ggr om dagen, på morgonen mellan 8-9 och på eftermiddagen mellan 16-17. Om hunden är van att tex äta först efter kvällspromenaden lyckas det också. Vi går noggrannt igenom allt som har med matsituationerna att göra innan hunden ska stanna här.

Ta kontakt


Lämna och hämta

Ni behöver inte mycket tid för att lämna hunden hos oss. Eftersom stället är bekant, gör vi avskedet snabbt och smärtfritt. Ni får placera ut hundens saker på rummet, efter det går vi till skogen med hunden. Detta är betydligt enklare för hunden än om ägarna själva lämnar den på rummet och sen försvinner.

Hotellet är öppet mellan 8 och 20.

Ta kontakt

 

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Pia's Dreamdogs (2282792-2)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Pia Honkasalo
044 992 4933
koirahotellidreamdogs@gmail.com

Henkilörekisterin nimi

Pia's Dreamdogs asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Pia's Dreamdogs
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
koirahotellidreamdogs@gmail.com

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna