Hundhotell regler

Vårdaren ansvara för olyckor som händer under vistelsen, som vårdaren kunnat förutse och undvika. Exempelvis om hunden blir biten, eller gör sig illa på rummet eller under promenaden. Om samma familjs hundar leker/slåss så att de skadar sig, är vårdaren inte ansvarig för det. Vårdaren är heller inte ansvarig för tandskador, om hunden äter något opassande om ägaren inte meddelat att hunden kan göra det, huggormsbett, getingstick eller fästingskador, magsjukor eller kennelhosta, överhuvudtaget sånt som kan hända var som helst och för vem som helst. Om hunden inte kan slappna av på hotellet utan river eller biter på väggar och dörr, ansvarar vårdaren inte för eventuella skador på tex tassar eller klor. Om hunden har ägarens tillstånd att vara lös, och den skadar sig eller rymmer under utevistelsen, tar vårdaren inte ansvar för de skadorna.

Hundens ägare ger sitt godtycke till att hunden förs till veterinär om den blir sjuk eller skadar sig under vistelsen på Dreamdogs. Vårdaren tar hunden till dess egen klinik i mån av möjlighet. Om det inte lyckas, tar Dreamdogs i första hand kontakt med sin egen klinik, eller till smådjursjouren.

Vårdaren låter inte hunden vistas med främmande hundar utan ägarens tillstånd. Om ägaren ger lov till detta, sker det med eftertanke och alltid under uppsikt.

Under utevistelserna är hundarna alltid kopplade om det inte kommit överens om annat. I hundgården kan alla hundar vara lösa. Om ägaren ger lov till detta,kan hundarna vara utan uppsikt i hundgården. Hundarna tas alltid in till natten, och om vårdaren är borta över 30 minuter.

På hotellet använder vi inte flex. Om hunden inte har annat än flexkoppel, använder vi hotellets egna koppel. Om hunden drar mycket, kan vi använda nosgrimma vid behov. Ägaren ansvara för att hunden har hållbara koppel och halsband.

Ta kontakt

 

 

Hundarna går ut tre gånger om dagen; morgon, dag och kväll. Alla hundar går i skogen, och vid behov i hundgården. Hundarna behandlas individuellt, och specialbehov tas alltid i beaktande. (valpar, gamla hundar)

Hundarna får mat två ggr om dagen, vid behov oftare eller mindre. Godbitar och tuggben ges endast med tillstånd av ägaren. Ägaren tar med egen mat åt hunden. Om maten tar slut innan hunden ska hem, köper vårdaren mera av samma märke (eller motsvarande, om egna märket inte hittas) och tar betalt för det efter vistelsen. Om hunden inte får äta vanligt hundgodis, var vänlig och ta med eget godis till hunden. Av säkerhetsskäl ges inga ben med knut på under Dreamdogsvistelsen. Vi använder oss av aktiveringsleksaker på hotellet. Om ni inte vill att hunden ska få av hotellets godis i dem, ber vi er att ta med eget.

Vi tar emot löptikar, men de hålls alltid frånskilt från andra hundar. Ägaren måste meddela om hunden har, eller kommer att få, löptid, också om man inte är riktig säker på tidpunkten. Om ägaren inte varnat för ev. löptid, och det händer "ett misstag" i tex hundgården, ansvarar vårdaren inte för det.

Om hunden är aggressiv mot andra hundar, är det inget hinder för att komma till Dreamdogs. Människoaggressiva hundar tar vi emot enligt överenskommelse. Ägaren måste berätta om hunden kan bete sig aggressivt under speciella omständigheter, som tex vid matsituationer. Ägaren måste också berätta om samma familjs hundar kan börja bråka om tex mat eller leksaker.

Om vi måste skilja på hundarna under vården, betalar ägarna dubbel rumsavgift.

Ta kontakt

 

 

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Pia's Dreamdogs (2282792-2)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Pia Honkasalo
044 992 4933
koirahotellidreamdogs@gmail.com

Henkilörekisterin nimi

Pia's Dreamdogs asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Pia's Dreamdogs
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
koirahotellidreamdogs@gmail.com

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna